EUs ekspertpanel anbefaler at Nubeqa tas i bruk i behandlingen av prostatakreft i tidlig fase der kreften ikke responderer på hormonbehandling for å bremse spredningen til andre kroppsdeler.

Legemidler og biotek

Bayer nærmere EU-godkjenning for nytt legemiddel mot prostatakreft

EUs ekspertpanel for godkjenning av legemidler, CHMP, anbefalte på fredag at Bayers legemiddel mot prostatakreft, Nubeqa (darolutamide) får markedsføringstillatelse.