Barnekreftforeningen deler ut 19 millioner til forskning. - Vi trenger mer forskning og står klare med pengesekken

Legemidler og biotek
Står klar med pengesekken: Barnekreftforeningen deler ut 19 millioner kroner til forskning på barnekreft på Den internasjonale barnekreftdagen 15. februar.
Barnekreftforeningen deler ut 19 millioner kroner til forskning på barnekreft på Den internasjonale barnekreftdagen 15. februar. - Barnekreftforeningen oppfordrer forskningsmiljøene til å forske mer på barnekreft. Vi står klar med pengesekken, men vi skulle ønske vi hadde flere prosjekter å finansiere, sier er daglig leder i Barnekreftforeningen Trine Nicolaysen.