FDA ga i dag AstraZenecas PARP-hemmer Lynparza nok en indikasjon. Denne gangen for kreft i bukspyttkjertelen.

Legemidler og biotek

AstraZenecas Lynparza får FDA-ja for behandling av kreft i bukspyttkjertelen

AstraZenecas legemiddel mot eggstokkreft, Lynparza, er nå godkjent av den amerikanske legemiddelmyndigheten FDA for behandling av avansert kreft i bukspyttkjertelen hos pasienter med BRCA-genmutasjon.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
Xarelto rivaroksaban (Bayer) Desktop
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
Xarelto rivaroksaban (Bayer) Mobil
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)