AstraZenecas Lynparza får FDA-godkjenning for behandling av prostatakreft

Legemidler og biotek
FDA har godkjent Lynparza for metastatisk, kastrasjonsresistent prostatakreft, for pasienter med HRR-genmutasjon. Denne indikasjonen har foreløpig ikke markedsføringstillatelse i Norge.
Den amerikanske legemiddelmyndigheten FDA, har godkjent AstraZenecas Lynparza for behandling av en form for prostatakreft som ikke kan behandles med standard hormonterapi.