Kan diabetesmedisin hjelpe 16 000 Nordmenn med hjertesvikt?

Legemidler og biotek
Hjertesvikt rammer årlig rundt 64 millioner mennesker over hele verden, og halvparten av pasientene dør innen fem år etter diagnosen.
AstraZenecas diabetesmedisin, Forxiga (dapagliflozin), har fått fast-track godkjenning av den amerikanske legemiddelmyndigheten for behandling av hjertesvikt. 64 millioner mennesker rammes årlig av hjertesvikt og leveutsiktene ved hjertesvikt er lavere enn ved de aller fleste kreftformer.