Hjertesvikt rammer årlig rundt 64 millioner mennesker over hele verden, og halvparten av pasientene dør innen fem år etter diagnosen.

Denne artikkelen er kun ment for helsepersonell.

Legemidler og biotek

Kan diabetesmedisin hjelpe 16 000 Nordmenn med hjertesvikt?

AstraZenecas diabetesmedisin, Forxiga (dapagliflozin), har fått fast-track godkjenning av den amerikanske legemiddelmyndigheten for behandling av hjertesvikt. 64 millioner mennesker rammes årlig av hjertesvikt og leveutsiktene ved hjertesvikt er lavere enn ved de aller fleste kreftformer.