— Dette er svært hyggelige tall for apotekbransjen. Veldig mange pasienter har fått forbedret sin inhalasjonsteknikk, sier Per Kristian Faksvåg i Apotekforeningen.

Legemidler og biotek

Astma- og kolspasienter har fått 200 000 inhalasjonsveiledninger i apotek

Siden lanseringen av Inhalasjonsveiledning i 2016 har nå over 200 000 pasienter med astma og kols fått hjelp i apotek til riktig bruk av sine inhalasjonsmedisiner.