KOLS-behandlingen Trixeo Aerosphere reduserer risikoen for anfall eller forverringer sammenlignet med standard inhalatorer med to medikamenter, og reduserer risikoen for død fra alle årsaker. Foto: Getty Images

Legemidler og biotek

Ny trippelbehandling reduserer risiko for sykdomsforverring og død for KOLS-pasienter

En subanalyse av fase 3-studien ETHOS dokumenterer at KOLS-behandlingen Trixeo Aerosphere gir en signifikant reduksjon av sykdomsforverring og død. Legemidlet har nå fått markedsføringstillatelse i Norge.