- Det er ingen tvil om at det vil være en hjelp for mange pasienter å bli minnet på å ta medisinen sin til rett tid via en app på telefonen», sier professor Charlotte Suppli Ulrik. Inhalatoren med digital sensor ble lansert i Danmark allerede høsten 2020. Nå kommer den til Norge

Legemidler og biotek

Astmainhalator med digital sensor minner pasientene på å ta medisinen

Mange astmapasienter tar ikke medisinen som avtalt med legen. Feil inhalasjonsteknikk gjør at mange får dårligere astmakontroll og dårlige livskvalitet. Men mange glemmer også å ta medisinen sin. Konsekvensen kan være en markant dårligere effekt av behandlingen. - Vi vet fra studier at personer med astma i gjennomsnitt tar noe under halvparten av de ordinerte dosene av forebyggende astmamedisin.