ASCO20
- Studien har et imponerende resultat og demonstrerer stor overlevelsesgevinst. En median overlevelsegevinst på syv måneder er mye innen onkologien generelt men særlig for denne pasientgruppen, sier kreftoverlege Daniel Heinrich

Legemidler og biotek

Pfizer og Mercks immunterapi Bavencio gir syv måneder økt overlevelse for blærekreftpasienter

Immunterapien Bavencio gjør at pasienter med blærekreft som er vanskelig å behandle, lever betydelig lenger enn de som fikk beste alternative behandling. - Studien har et imponerende resultat og demonstrerer stor overlevelsesgevinst.