ASCO20
- Pasientene som fikk høy stråledose på 60 Gy fikk en økning i 2-årsoverlevelsen på over 50 prosent. Blant disse pasientene var 70 prosent i live etter to år, mot 46 prosent i gruppen som fikk standardbehandlingen på 45 Gy.

Legemidler og biotek

Norsk studie: Lungekreftpasienter lever 50 prosent lenger når de får høyere stråledose

En ny norsk stråleterapi-studie viser at lungekreftpasienter lever mye lengre når de behandles med høyere stråledose som gis over lengre tid. Økningen i 2-årsoverlevelsen er på over 50 prosent.