ASCO20
- Pasientene som fikk høy stråledose på 60 Gy fikk en økning i 2-årsoverlevelsen på over 50 prosent. Blant disse pasientene var 70 prosent i live etter to år, mot 46 prosent i gruppen som fikk standardbehandlingen på 45 Gy.

Legemidler og biotek

Norsk studie: Lungekreftpasienter lever 50 prosent lenger når de får høyere stråledose

En ny norsk stråleterapi-studie viser at lungekreftpasienter lever mye lengre når de behandles med høyere stråledose som gis over lengre tid. Økningen i 2-årsoverlevelsen er på over 50 prosent.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)