ASCO20
Kreft øker risikoen for å dø av en Covid-19 infeksjon, viser en studie som som presentert på ASCO20 Foto: Getty Images

Legemidler og biotek

Kreft gir betydelig økt risiko for å dø av Covid-19

En analyse basert på data samlet inn av det amerikanske COVID-19 og Cancer Consortium (CCC19)-registeret viste at pasienter med progredierende kreft hadde 5,2 ganger større sannsynlighet for å dø i løpet av 30 dager etter at de fikk diagnosen Covid-19 sammenlignet med pasienter i remisjon eller uten tegn på sykdom.