ASCO20
En kombinasjon av Erleada og ADT forlenget livet til prostatapasienter med 14 måneder og ga en økt metastasefri overlevelse på 24 måneder. Foto: Getty Images

Legemidler og biotek

Erleada forlenger livet til prostatapasienter med 14 måneder

En studie som er presentert på ASCO20 viser at legemidlet Erleada forlenger livet med 14 måneder til pasienter med ikke-metastatisk kastrasjonsresistent prostatakreft.