Erleada forlenger livet til prostatapasienter med 14 måneder

Legemidler og biotek
ASCO20
En kombinasjon av Erleada og ADT forlenget livet til prostatapasienter med 14 måneder og ga en økt metastasefri overlevelse på 24 måneder. Foto: Getty Images
En studie som er presentert på ASCO20 viser at legemidlet Erleada forlenger livet med 14 måneder til pasienter med ikke-metastatisk kastrasjonsresistent prostatakreft.