ASCO20
Roche legger frem femårsdata for Alecensa som viser at 62,5% av pasientene som får Alecensa lever etter 5 år. Bildet viser Roche sitt hovedkvarter i Basel i Sveits

Legemidler og biotek

6 av 10 lungekreftpasienter på Alecensa lever etter 5 år

På ASCO for tre år siden la Roche frem data som viste at Alecensa (alectinib) overgikk Pfizers Xalkori (crizotinib) i å holde ALK-positiv ikke-småcellet lungekreft i sjakk. På ASCO20 er Roche tilbake med sterke femårsdata for totaloverlevelse og progresjonsfri overlevelse.