ASCO20
Roche legger frem femårsdata for Alecensa som viser at 62,5% av pasientene som får Alecensa lever etter 5 år. Bildet viser Roche sitt hovedkvarter i Basel i Sveits

Legemidler og biotek

6 av 10 lungekreftpasienter på Alecensa lever etter 5 år

På ASCO for tre år siden la Roche frem data som viste at Alecensa (alectinib) overgikk Pfizers Xalkori (crizotinib) i å holde ALK-positiv ikke-småcellet lungekreft i sjakk. På ASCO20 er Roche tilbake med sterke femårsdata for totaloverlevelse og progresjonsfri overlevelse.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)