ASCO20
Pasientene som fikk Lynparza opplevde at deres liv ble forlenget med 12,9 måneder sammenliknet med de som fikk placebo. Etter fem år var 42.1 prosent av de som fikk Lynparza fremdeles i live mot 33,2 prosent i placebogruppen.

Legemidler og biotek

Lynparza øker overlevelsen for kvinner med eggstokkreft med 13 måneder

Kvinner med avansert høygradig eggstokkreft som etter fullført førstelinje platinabasert kjemoterapi fikk Lynparza som vedlikeholdsbehandling reduserte risikoen for død med 26 prosent.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)