Myratunet i Arendal feirer at kommunen er først ut med å ta i bruk kjernejournal i pleie- og omsorgstjenesten. Prosjektleder Lars Ursin Lunde fra Direktoratet for e-helse var med på markeringen.

Helseteknologi

Arendal er første kommune med kjernejournal

Arendal er første kommune til å ta i bruk kjernejournal i sin pleie- og omsorgstjeneste. Det gjør at helsepersonellet i kommunen får raskt tilgang til viktige opplysninger og pasientenes helse.