Statsbudsjettet 2022
Apotekforeningen er opprørt over den behandlingen apotekene blir utsatt for i budsjettforslaget, som nå skal behandles av Stortinget. Foto: Apotek1

Apotekkutt på 100 millioner kroner. - Vil gi pasientene dårligere tilbud

Foreløpige beregninger tyder på at apotekene vil tape inntekter på 100 millioner kroner med det helsebudsjettet Solberg-regjeringen har lagt frem. Det blir kuttet i apotekenes inntekter fra trinnpris-legemidler; apotekene må betale for bruk av e-resept og apotekenes regulerte avanse på reseptlegemidler går ned, fordi ingen beløp blir prisjustert.