Oddbjørn Tysnes i Apotekforeningen er svært kritisk til Regjeringens tiltak mot legemiddelmangelen. I dag sendte Apotekforeningen sitt høringssvar til departementet.

Legemidler og biotek

Apotekforeningen slakter Regjeringens forslag for å trygge legemiddelforsyningen

Helse- og omsorgsdepartementet forslår flere kraftige tiltak mot legemiddelmangelen, men nå får de sterk kritikk av Apotekforeningen som kaller tiltakene “Inngripende reguleringer".