Apotekforeningen slakter Regjeringens forslag for å trygge legemiddelforsyningen

Legemidler og biotek
Oddbjørn Tysnes i Apotekforeningen er svært kritisk til Regjeringens tiltak mot legemiddelmangelen. I dag sendte Apotekforeningen sitt høringssvar til departementet.
Helse- og omsorgsdepartementet forslår flere kraftige tiltak mot legemiddelmangelen, men nå får de sterk kritikk av Apotekforeningen som kaller tiltakene “Inngripende reguleringer".