HT Live

Apotekene får ikke dekket utgifter til nye statlige oppgaver

Legemidler og biotek,   Politikk
Statsbudsjettet
Kritisk: Det overrasker meg at helseminister Bent Høie ikke har større ambisjoner, og at han ikke ser det store potensialet som ligger i at pasientene får optimal effekt av legemiddelbehandlingen sin, sier Per T. Lund Foto: Apotekforeningen/Kubrix
Apotekene får ingen kompensasjon for merutgiftene de får når de utfører nye oppgaver for staten. Staten prisjusterer heller ikke apotekenes inntekter knyttet til håndtering av reseptlegemidler.