Statsbudsjettet
Kritisk: Det overrasker meg at helseminister Bent Høie ikke har større ambisjoner, og at han ikke ser det store potensialet som ligger i at pasientene får optimal effekt av legemiddelbehandlingen sin, sier Per T. Lund Foto: Apotekforeningen/Kubrix

Legemidler og biotek,   Politikk

Apotekene får ikke dekket utgifter til nye statlige oppgaver

Apotekene får ingen kompensasjon for merutgiftene de får når de utfører nye oppgaver for staten. Staten prisjusterer heller ikke apotekenes inntekter knyttet til håndtering av reseptlegemidler.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)