Medisiner som gis til pasienter på sykehus blir som regel forordnet av en lege og gjøres klar av en sykepleier uten at en farmasøyt er involvert. Dette bør endres for å styrke pasientsikkerheten, ifølge en studie. Foto: Getty Images

Legemidler og biotek

Studie avdekker når feilmedisinering oppstår på norske sykehus

For å styrke pasientsikkerheten på norske sykehus bør farmasøyter brukes når medisiner blir forberedt og delt ut til pasientene, viser en studie.