Medisiner som gis til pasienter på sykehus blir som regel forordnet av en lege og gjøres klar av en sykepleier uten at en farmasøyt er involvert. Dette bør endres for å styrke pasientsikkerheten, ifølge en studie. Foto: Getty Images

Legemidler og biotek

Studie avdekker når feilmedisinering oppstår på norske sykehus

For å styrke pasientsikkerheten på norske sykehus bør farmasøyter brukes når medisiner blir forberedt og delt ut til pasientene, viser en studie.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
Xarelto rivaroksaban (Bayer) Desktop
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
Xarelto rivaroksaban (Bayer) Mobil
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)