Apotek går tomme - Innfører rasjonering av diabetes-2 legemiddel

Legemidler og biotek,   Coronaviruset
Reduserte forsyninger kombinert med stort salg gjør at noen apotek har gått midlertidig tomme for metformin.
Hamstring og redusert forsyning gjør at det innføres rasjonering på metformin som er førstevalget i behandlingen av diabetes-2. Diabetesforbundet oppfordrer folk til å være solidariske og unngå hamstring. Men det finnes gode alternativer til metformin.