Det europeiske legemiddelbyråets ekspertkomité (CHMP) foreslår at åtte nye legemidler godkjennes i Europa. Foto: NTB

Legemidler og biotek

Anbefaler at åtte nye legemidler godkjennes i Europa

På sitt aprilmøte foreslår ekspertkomiteen til EUs legemiddelbyrå (CHMP) at åtte nye legemidler godkjennes i Europa. Her er de viktigste.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
Xarelto rivaroksaban (Bayer) Desktop
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
Xarelto rivaroksaban (Bayer) Mobil
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)