HT Live

Ambulanseflykrisen: Helse Nord har satt krisestab

Politikk
- Det som er mest utfordrende er usikkerheten både vi og befolkningen nå opplever fordi vi ikke vet hvor lenge de tekniske problemene vil vare. Dette er alvor, beredskapen er ikke der den skal være, sier administrerende direktør Lars Vorland i Helse Nord.
Det skjer etter at fire ambulansefly har blitt satt på bakken. -Det som er mest utfordrende er usikkerheten både vi og befolkningen nå opplever fordi vi ikke vet hvor lenge de tekniske problemene vil vare. Dette er alvor, beredskapen er ikke der den skal være, sier administrerende direktør Lars Vorland i Helse Nord.