Alle kreftpasienter må få tilbud om tilpasset trening på sykehusene

Trening,   Helse og livsstil
For kreftpasienter kan trening være livsviktig. Derfor bør alle pasientene få tilbud om fysisk aktivitet i kreftforløpene på sykehusene, sier Helle Aanesen som er daglig leder i Aktiv mot Kreft.
- For kreftpasienter kan trening være livsviktig. Derfor bør alle pasientene få tilbud om fysisk aktivitet i kreftforløpene på sykehusene. Effekten av fysisk aktivitet under og etter kreftbehandling gir samfunnsgevinster i hundremillionersklassen. Vi vil ha trening inn i kreftbehandlingen.