Det er akutt mangel på sengeplasser i helsevesenet i Stockholm. Her representert ved Danderyds sykehus. Fredrik Sandberg/TT

Coronaviruset

Akutt plassmangel på sykehus i Stockholm - samtlige døgnplasser er i bruk

Det er akutt mangel på sengeplasser i helsevesenet i Stockholm. Personalet er bekymret for situasjonen framover.