Det er akutt mangel på sengeplasser i helsevesenet i Stockholm. Her representert ved Danderyds sykehus. Fredrik Sandberg/TT

Coronaviruset

Akutt plassmangel på sykehus i Stockholm - samtlige døgnplasser er i bruk

Det er akutt mangel på sengeplasser i helsevesenet i Stockholm. Personalet er bekymret for situasjonen framover.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)