Google har utviklet AI som gjenkjenner brystkreft bedre enn radiologer. Petter Østbye som er daglig leder i Sectra, mener at AI er en viktig del av fremtiden innen diagnostisering.

Helseteknologi

AI er bedre enn leger til å diagnostisere brystkreft

Kunstig intelligens er mer nøyaktig enn radiologer til å diagnostisere brystkreft basert på mammografibilder. - AI vil i stor grad eliminere behovet for dobbeltlesing av mammografibilder av to røntgenleger, og lette presset på arbeidsmengden til radiologene og frigjøre tid til andre arbeidsoppgaver, sier Petter Østbye.