Alle artikler

Side 5 av 16

(Gardermoen) Beslutningsforum sa i dag nei til å innføre CAR-T behandlingene Yescarta og Kymriah til behandling av lymfekreft. Årsak: Prisen …
Leder
Den norske fastlegeordningen er i krise og helseminister Bent Høie regelrett fnyser av hjemlige private digitale tjenesteleverandører som KRY, Hjemmelegene …
Bare 6 av 10 kreftpasienter får behandlingen de skal ha i tide. For kreftpasienter som skal gjennomgå strålebehandling er tallene …
AstraZenecas diabetesmedisin, Forxiga (dapagliflozin), har fått fast-track godkjenning av den amerikanske legemiddelmyndigheten for behandling av hjertesvikt. 64 millioner mennesker rammes …
Podcast
Fastlegeordningen er nå evaluert og diagnostisert, og vi snakker om de nye digitale legetjenestene som nå dukker opp. Er de …
Podcast
Kultur og samarbeid står i hovedfokus når Norge skal bygge en helsenæring vi kan være stolte av.
Innlegg
Kom deg ut av din bolig og inn i naturen.
Det er mye høyere gjennomtrekk i fastlegestillingene nordpå sammenlignet med resten av landet. Ledelsen i Helse Nord RHF, er bekymret …
- Mange psykiske vansker har en tidlig start, og vi trenger et større fokus på barn mellom 0 og 5 …
Vibeke Helgeland (39) fikk diagnosen brystkreft. Men fordi hun ikke hadde brystkreft med spredning fikk hun ikke den kostbare og …
Blogg
“Jeg vil at du skal vite at hvis du kjenner at noen stryker deg på kinnet så er det meg. …
Annonsør­innhold
- Nordmenn har spist seg til overvekt og er blant landene i Norden med høyest andel av overvektige barn og …
Danske pasienter som bruker et fast legemiddel, kan nå få reseptene fornyet av en farmasøyt. Apotekforeningen applauderer ordningen men vil …
Brystkreftforeningens styreleder Ellen Harris Utne reagerer kraftig på at det vil ta minst et halvt år før norske brystkreftpasienter får …
Nesten halvparten av fastlegene sier at arbeidsbelastningen er uhåndterbar. 10 prosent av fastlegene ønsker å slutte, og bare 9 prosent …
Drammen sykehus har etablert en ny behandlingsmodell for pasienter med «vanlige» bruddskader. Den nye modellen gir kortere ventetid i Akuttmottaket …
  • Side 5 av 16

Side 5 av 16