Pårørende etter 83 pasienter som døde etter koronasmitte på sykehjem og sykehus har nå fått erstatning (illustrasjonsfoto) Foto: Getty Images

Coronaviruset

83 pårørende har fått erstatning etter koronasmitte på sykehjem og sykehus

Pårørende etter 83 pasienter som døde etter koronasmitte på sykehjem og sykehus har nå fått erstatning. Tallet vil øke etter hvert som andre pasienter og pårørende også får svar på sine krav. I snitt har etterlatte fått 64.000 kroner og det største enkeltbeløpet til nå er på 230 000 kroner, forteller Norsk pasientskadeerstatning (NPE).
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
Xarelto rivaroksaban (Bayer) Desktop
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
Xarelto rivaroksaban (Bayer) Mobil
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)