En sjelden sykdom, er ja nettopp; sjelden. Men også tilgangen til behandling er sjelden; dessverre har bare 5 prosent av pasientene en tilgjengelig behandling. Nå kan du finne Norges beste helsepodcaster påHelsepods.no - deriblant fem om sjeldne sykdommer. Foto: Getty Images

5 helse-podcaster du bør sjekke ut om sjeldne sykdommer

I Norge regnes en diagnose som sjelden når 1 av 2 000 personer har diagnosen. Det finnes ikke gode tall på hvor mange personer i Norge som har en sjelden diagnose, men ut fra definisjonen antas det å ligge et sted mellom 30 000 og 100 000 personer. Så selv om de enkelte diagnosene er sjeldne, er pasientene med en sjelden diagnose mange.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)