ESMO 2021
Etter at pasientene er fulgt opp i fem år fortsetter Opdivo og Yervoy å vise en sterk overlevelsesfordel hos tidligere ubehandlede pasienter som har nyrecellekarsinom med intermediær eller dårlig prognose. 5-års overlevelsen (OS) var 48 prosent. Foto: Getty Images

Legemidler og biotek

5-årsdata viser langvarig overlevelsesfordel for nyrekreftpasienter med dårlig prognose som behandles med Opdivo-Yervoy

Bristol Myers Squibbs kombinasjonsbehandling med Opdivo og Yervoy var det første immunterapiregimet som fikk en FDA-godkjenning og en EMA-godkjenning for nydiagnostisert nyrekreft. Siden er det kommet flere konkurrerende behandlinger på markedet, men på ESMO legger selskapet frem femårsdata for å styrke seg i konkurransen.