Bildet viser hvordan Celine Krefting segmenterer underekstremiteter. Hun forklarer at hun markerer de områdene som er av interesse. Man ser markeringen av CT bildene i de mørke rutene, og 3D modellen i den hvite. Når hun markerer på CT bildet, dukker det automatisk opp på 3D modellen Kilde: OUS og Celine Krefting

Helseteknologi

3D printede modeller hjelper kirurgene på OUS

På Oslo Universitetssykehus jobber flere avdelinger med 3D printing, og målet er å skape et felles 3D print senter for å få en lavterskel, intern løsning på OUS.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)