Innlegg
En vektreduksjon på 5-10% gir enormt stor helsegevinst. Fra store studier vet vi at det kan utsette diabetes i mange år og noen kilo vektreduksjon kan gi betydelig effekt på kneplager og hva man klarer av hverdagsaktivitet, skriver overlege Eli Heggen. Foto: HealthTalk

Helse og livsstil

- Vi har en fedmeepidemi i Norge

World Obesity Day, verdens fedmedag - var 4. mars i år. Det føltes rart å skrive og snakke om fedmeepidemien midt oppi den coronavirusepidemien som vi da begynte å ane omfanget og konsekvensene av. Men vi har en fedmeepidemi i Norge og verden, og den har pågått i mange år.