Sylvi Listhaug har sendt et skriftlig spørsmål til helseminister Ingvild Kjerkol der hun ber statsråden redegjøre for hvilke grep hun vil ta for å sikre at behandlingstiden på metodevurderinger av nye legemidler ikke øker som følge av et pågående effektiviseringsprosjekt i Legemiddelverket. Foto: NTB

Politikk

- Uakseptabelt at Legemiddelverkets effektiviseringstiltak øker tiden det tar å innføre nye legemidler i Norge

Fremskrittspartiet ber helseministeren redegjøre for hvordan saksbehandlingstiden på Legemiddelverkets metodevurderinger skal reduseres.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)