-Helsenæringsmeldingen viser at Norge virkelig ønsker å ta de nødvendige grepene for bygge en stor helseindustri. Nå må vi i helsenæringen og myndighetene fortsette det gode samarbeidet og etablere konkrete industribyggende prosjekter, sier Rajji Mehdwan.

Legemidler og biotek,   Politikk

- Roche tilbyr Norge partnerskap for å bygge en sterk helsenæring

Roche tilbyr nå norske myndigheter et samarbeid der selskapet vil bidra med sin globale kompetanse innen diagnostikk, gensekvensering, big data og innovative legemidler for å skape en stor helseindustri.