Behandlingsrommet som her på Maryland Proton Treatment Center i Baltimore behandler kreft med stråler av av positivt ladede subatomiske partikler i stedet for konvensjonelle røntgenstråler.

Helseteknologi,   Politikk

-Kreftprotonsenter til 3 milliarder har gått under radaren

Sommeren 2018 bevilger Stortinget 3 milliarder kroner til etablering av to protonsentre. - Stortinget fattet vedtaket uten at det forelå dokumentasjon av effekt og nytte. Beslutningen bryter dermed med bestemmelsene om innføring av nye behandlingsmetoder - som Stortinget selv har vedtatt.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)