Behandlingsrommet som her på Maryland Proton Treatment Center i Baltimore behandler kreft med stråler av av positivt ladede subatomiske partikler i stedet for konvensjonelle røntgenstråler.

Helseteknologi,   Politikk

-Kreftprotonsenter til 3 milliarder har gått under radaren

Sommeren 2018 bevilger Stortinget 3 milliarder kroner til etablering av to protonsentre. - Stortinget fattet vedtaket uten at det forelå dokumentasjon av effekt og nytte. Beslutningen bryter dermed med bestemmelsene om innføring av nye behandlingsmetoder - som Stortinget selv har vedtatt.