ASCO20
Resultatene fra KEYNOTE-177-studien er så gode at fagmiljøet i Norge nå skal diskutere om immunterapibehandlingen bør innføres som førstelinjebehandling.

Legemidler og biotek

”Endelig en god nyhet for pasienter med tarmkreft” - Immunterapi fordobler tiden før sykdomsprogresjon

Immunterapien pembrolizumab (Keytruda) gir en betydelig bedre progresjonsfri overlevelse blant pasienter med en DNA-mutasjon som har spredning fra tykk- eller endetarmskreft enn kjemoterapi. Resultatene er så gode at fagmiljøet i Norge nå skal diskutere om denne behandlingen skal innføres som førstelinjebehandling.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)