ASCO20
Resultatene fra KEYNOTE-177-studien er så gode at fagmiljøet i Norge nå skal diskutere om immunterapibehandlingen bør innføres som førstelinjebehandling.

Legemidler og biotek

”Endelig en god nyhet for pasienter med tarmkreft” - Immunterapi fordobler tiden før sykdomsprogresjon

Immunterapien pembrolizumab (Keytruda) gir en betydelig bedre progresjonsfri overlevelse blant pasienter med en DNA-mutasjon som har spredning fra tykk- eller endetarmskreft enn kjemoterapi. Resultatene er så gode at fagmiljøet i Norge nå skal diskutere om denne behandlingen skal innføres som førstelinjebehandling.