En gamechanger: - DAPA-CKD studien viser at behandlingen er like effektiv blant nyrepasientene som ikke har diabetes 2, som hos de med diabetes. Ut fra epidemiologiske studier vet vi at opptil halvparten av disse pasientene har en ikke-diabetisk årsak til sin nyresykdom, og jeg mener vi derfor kan konkludere at vi har en ny behandlingsmulighet ved kronisk nyresykdom generelt, sier Trond Geir Jensen.

Legemidler og biotek

- En “gamechanger” i behandlingen av kronisk nyresykdom. SGLT2-hemmer får grønt lys

EUs legemiddelbyrå EMA anbefaler at EU-kommisjonen godkjenner Forxiga til behandling av kronisk nyresykdom. - SGLT2-hemmere representerer en gamechanger i behandlingen av kronisk nyresykdom, sier overlege og professor ved Oslo Universitetssykehus Trond Geir Jenssen. Han har forsket på sammenhengen mellom nyresykdom og diabetes i over 20 år.