Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol fikk rapporten overlevert av fagdirektør i Helse Vest RHF, Baard-Christian Schem.

Én milliard kroner til kunnskap for bedre pasientbehandling

I 2021 ble det drevet forskning og innovasjon for mer enn én milliard kroner i spesialisthelsetjenesten landet over. 65 prosent av de regionale foretakenes forskningsmidler ble tildelt kliniske studier.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)