Alle artikler

Side 1 av 30

- Det blodfortynnende legemidlet Eliquis (apixaban) er like effektivt som Fragmin (dalteparin) i behandlingen av kreftpasienter med venøs tromboembolisme (VTE) …
I dag sa Beslutningsforum ja til at sykehusene kan ta i bruk immunterapien Tecentriq (atezolizumab) fra Roche for å behandle …
- Blodfortynneren Xarelto (Rivaroxaban) i kombinasjon med aspirin forebygger alvorlige kardiovaskulære hendelser som slag, hjerteinfarkt, død og amputasjoner blant pasienter …
Vericiguat reduserer risikoen for sykehusinnleggelse og kardiovaskulær død som følge av hjertesvikt i forhold til placebo hos pasienter med hjertesvikt. …
Blodfortynneren Xarelto i kombinasjon med aspirin forebygger alvorlige kardiovaskulære hendelser som slag, hjerteinfarkt og død og amputasjoner blant pasienter med …
Vericiguat reduserer risikoen for sykehusinnleggelse og kardivaskulær død som følge av hjertesvikt i forhold til placebo hos pasienter med hjertesvikt.
Fra i dag kan du delta på en av verdens største hjertekongresser digitalt. Coronaepidemien gjør at ACC tilbyr alle vitenskapelige …
Fredag kom en ny forsyning med viktig smittevernutstyr til Norge. I Sykehusinnkjøp og Helse Sør-Øst RHF arbeides det nå døgnet …
22 norske sykehus skal delta i en internasjonal studie av en malariamedisin og en ebolamedisin som de håper har effekt …
I legemiddelindustrien jobber mange leger og sykepleiere, og de trengs nå i den offentlige helsetjenesten. Mange av LMIs medlemmer gir …
Koronaviruset er i ferd med å lamme New York, og andre amerikanske byer står trolig for tur. Sykehusene mangler senger …
FDA har godkjent Zeposia til behandling av voksne med multippel sklerose, men lanseringen utsettes på grunn av coronaepidemien i USA.
Folkehelsedirektør Camilla Stoltenberg tror at coronatiltakene vil vare i minst 18 måneder. Men hun understreker at et nedstengt samfunn ikke …
Folkehelsedirektør Camilla Stoltenberg tror at coronatiltakene vil vare i minst 18 måneder. Men hun understreker at et nedstengt samfunn ikke …
Legemiddelindustrien (LMI) sendte i dag brev til nærings- og helseministeren. - Vi har vært tydelige på at kapasiteten ved norske …
Det er et gjennombrudd for digitale helsetjenester. I fjor var under tre prosent av konsultasjonene hos fastlegene digitale. Nå rømmer …
  • Side 1 av 30

Side 1 av 30
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)